top of page

Yrittäjä: Tärkeät luvut vuodelle 2022

Kokosimme yrittäjän tärkeimmät luvut vuodelle 2022 kätevästi yhteen paikkaan. Voit nyt tarkistaa ja palata lukuihin helposti tätä kautta.

 01 Päivärahat

 

2022 2021

kokopäiväraha 45 euroa 44 euroa

(työmatkan kesto yli 10 tuntia)

osapäiväraha 20 euroa 20 euroa

(työmatkan kesto yli 6 tuntia)


ateriakorvaus (1 ateria) 11,25 euroa 11 euroa

ateriakorvaus (2 ateriaa) 22,50 euroa 22 euroa


Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Ateriakorvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.


Lisätietoja ateriakorvauksista ja luettelon ulkomaanpäivärahoista löydät Verottajan sivuilta.02 Kilometrikorvaukset

 

2022 2021

oman auton käyttö 0,46 euroa 0,44 euroa

käyttöetuauton käyttö 0,10 euroa 0,10 euroa


Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa autossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asia, korvausta korotetaan 0,03 euroa kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.03 Luontoisedut

 

2022 2021

tavanomainen ravintoetu 7,15 euroa/ateria 6,90 euroa

välittömien kustannusten yläraja 11,30 euroa/ateria 10,90 euroa/ateria

puhelinetu 20 euroa 20 euroa

Autoetu

ikäryhmä A (käyttöönotto 2020-2022)

vapaa autoetu: 1,4 % uushankintahinnasta + 270 € (tai 0,18 €/km)

käyttöetu: 1,4 % uushankintahinnasta + 150 € (tai 0,07 €/km)

ikäryhmä B (käyttöönotto 2017-2019)

vapaa autoetu: 1,2 % uushankintahinnasta + 285 € (tai 0,19 €/km)

käyttöetu: 1,2 % uushankintahinnasta + 120 € (tai 0,08 €/km)

ikäryhmä C (käyttöönotto ennen 2017)

vapaa autoetu: 0,9 % uushankintahinnasta + 300 € (tai 0,20 €/km)

käyttöetu: 0,9 % uushankintahinnasta + 135 € (tai 0,09 €/km)


Autoedun arvo koostuu kahdesta osasta, pääomakustannuksiin perustuvasta prosenttimäärästä ja käyttökustannusten euromäärästä.


Tarkempaa tietoa luontoisetujen laskentaperusteista ja muista luontoiseduista (kuten polkupyöräedusta) löydät Verottajan sivuilta.04 Työeläkemaksut

 

Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu vuonna 2022 on 25,85 % palkoista

(vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 9 006 €/6 kk)


Tilapäistyönantajan TyEL-maksuprosentti on sama 25,85 %.

(vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 006 €/6 kk)05 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

 

Työttömyysvakuutusmaksut

Työnantajan osuus työntekijän (17–64 v.) työttömyysvakuutusmaksusta on 0,50 %, mikäli palkkasumma on alle 2 197 500 €/vuosi. Tämän ylittävän osuuden vastaava luku on 2,05 %.

Työntekijän osuus on 1,50 %.


Huomioithan, että työttömysvakuutusmaksun alaikäraja nousee 18-vuotiaisiin 1.8.2022.


Yrityksen osaomistajien oma maksu on 0,74 %.


Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (eli sosiaaliturvamaksu) vuonna 2022 on 1,34 % (vuonna 2021: 1,53 %)


Palkansaajan päivärahamaksu on 1,18 %, jos palkka- ja työtulo on vähintään

15 128 €/vuosi. Muuten se on 0,00 %.

Yrittäjän päivärahamaksu on 1,32 %, mikäli palkka- ja työtulo on vähintään

15 128 €/vuosi. Muuten 0,00 %


Molempien sairaanhoitomaksu on 0,53 %.


Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

Työtapaturmavakuutus on keskimäärin 0,70 % ja mahdollinen ryhmähenkivakuutusmaksu 0,06 %.


Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, ja tarkat maksut määräytyvät muun muassa toimialan ja työn tapaturmariskin mukaan06 YEL-maksut

 

YEL-maksuprosentit eivät muutu edelliseen vuoteen verrattuna:

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 % työtulosta

53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 % työtulosta

YEL-maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 24,10 % työtulosta


Vuoden 2022 YEL-työtulon

alaraja: 8 261,71 €/vuosi (vuonna 2021: 8 063,57 €/vuosi)

yläraja: 187 625 €/vuosi (vuonna 2021: 183 125 €/vuosi)


Yrittäjällä on myös mahdollisuus työturvaan, mikäli työtulo on vähintään 13 573 €/vuosi.


Huomioithan, että ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvä saa 22 prosentin alennuksen YEL-maksusta 48 kuukauden ajaksi. Katso uuden yrittäjän alennetut prosentit tästä.07 Korkoja

 

Vakuutusmaksukorko vuonna 2022 on 2,0 %. TyEL-maksun korko vahvistetaan puolivuosittain. YEL-maksussa käytettävä korko on sama koko vuoden.


Viivästyskorko 1.1. – 30.6.2022 on 8,0 %. Huomioithan, että korot tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7.0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page