top of page

Irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot 2020-2023

Korotettujen poistojen laki tuli voimaan 1.1.2020, ja koskee vuosia 2020-2023. Korotetuista poistoista hyötyvät erityisesti sellaiset yritykset, jotka tekevät paljon kalliita investointeja koneisiin tai laitteisiin.


 

Mitä laki käytännössä tarkoittaa?


Korotettujen poistojen lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuotena 2020. Lain mukaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi kyseisinä verovuosina tehdä korotettuja poistoja koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosenttia.Korotettujen poistojen edellytykset


Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että poiston kohteena oleva kone tai laite täyttää kaikki alla luetellut kriteerit:

  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikasintaan 1.1.2020

  • Kone tai laite tulee olla verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä

  • Kone tai laite on uusi, eli sitä ei ole ostettu käytettynä

  • Poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa


Korotettu poisto voidaan tehdä kaikkina neljänä, yllämainittuna verovuotena. Sitä ei kuitenkaan ole pakko tehdä joka vuosi, vaan vuosittain voi päättää, miten paljon verotuksessa poistoja vähennetään.


Huomioitavaa on, että oikeus korotettuihin poistoihin ei riipu käytettävästä yritysmuodosta.

0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page